Jury Cursus Athletics Champs

Sinds drie jaar wordt in regio de Kempen, onze regio, voor de pupillen een competitie georganiseerd met wedstrijden “nieuwe stijl”. Officieel heten zij Athletics Champs. De Atletiek Unie heeft een jury cursus ontwikkeld voor deze wedstrijden.

Cursus nu ook bij AVV20150309 header athletics champs

Na enkele pilots en aanpassingen mogen alle verenigingen deze organiseren. Omdat er bij ouders van pupillen erg veel vraag was naar scholing heeft Bart Raijmakers aangeboden om deze voor AVV te geven. Op 15 april om 18.00 uur is het zover, in het clubgebouw van AVV. De cursus wordt gegeven tijdens de training van de pupillen.

Inhoud cursus.

De cursus is bestaat uit twee delen: een die opleidt tot assistent jury lid en team begeleider en de vervolg deel dat opleidt hoofd jury lid. Iemand die de opleiding tot hoofd jury lid heeft gedaan mag dan ook als zodanig optreden. Waaruit bestaat nu de cursus?

  • Zelfstudie opdrachten (2 uur respectievelijk 4 uur) gedurende een periode van vier weken.
  • Bijeenkomst van 1.5 uur voor assistent jurylid / teambegeleider.
  • Voor hoofdjurylid komt daar nog een uur bij. Dus de hoofdjuryleden moeten het eerste 1.5 uur ook volgen.

Afsluiting cursus.

Aan de cursus Assistent jurylid / Teambegeleider en Hoofdjurylid is geen portfolio-eis, toets of examen verbonden. Degenen die de opleiding volgen moeten wel lid worden van de vereniging en worden in geschreven als verenigingsfunctionaris en zijn geen contributie verschuldig

Aanmelden.

Ouders en belangstellende kunnen zich nu al, met voornaam en voorletters, geboorte datum, adres en e-mail adres, opgeven bij:

Anton Raijmakers Anton.raijmakers@upcmail.nl

Ellis Horck a.pompen@upcmail.nl

 

Diversen.

  • De cursus is al aangemeld bij de A.U.De teksten worden per mail toegezonden.
  • Er zijn geen kosten aan verbonden.
  • Graag opgeven voor 19 maart. 

 

Wij zouden het heel fijn vinden als pupillen trainers als er een grote groep ouders mee zouden willen doen met deze cursus. Voor de betrokkenheid bij je kind tijdens de wedstrijden en voor de betrokkenheid bij AVV.

Website ontwikkeld door 1Portal4You International