Huishoudelijk Reglement en Statuten

 

 

AVV heeft Statuten en een Huishoudelijk Reglement..

Naar aanleiding van de  wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die per 1 juli 2021 in werking is getreden zijn op 18 augustus 2023 de statuten aangepast (na goedkeuring van de Atletiekunie).  Deze statuten zijn op aanvraag beschikbaar. 

Het huidige Huishoudelijk Reglement uit 2006 is een aanvulling op de inmiddels vervallen statuten uit 1997.  Het Huishoudelijk Reglement zal dus ook aangepast worden naar de huidige stand van zaken maar behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Dit punt staat op de agenda voor de e.v. Algemene Vergadering in het voorjaar van 2024 

Huishoudelijk Reglement 2006, V5

 Aanvraag Statuten AVV 

 

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International