Huishoudelijk Reglement

Net als de meeste verenigingen heeft AVV een Huishoudelijk Reglement.

Dit is een set regels / richtlijnen als aanvulling op de statuten.  Wijzigingen of aanvullingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door de Algemene Leden Vergadering worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. 

In het kader van de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die per 1 juli 2021 in werking treedt zal het Huishoudelijk Reglement aangepast worden en ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering worden voorgelegd. 

 

 

Huishoudelijk Reglement 2006, V5

 

 

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International