Huishoudelijk Reglement en Statuten

Net als de meeste verenigingen heeft AVV een Huishoudelijk Reglement en Statuten.

In het kader van de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die per 1 juli 2021 in werking is getreden zullen de statuten aangepast worden conform de richtlijn van de Atletiekunie.

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op deze statuten en zal tegen die tijd ook aangepast worden.  Wijzigingen of aanvullingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door de Algemene Leden Vergadering worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.  

 

Huishoudelijk Reglement 2006, V5

 Aanvraag Statuten AVV 

 

 

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International