Wedstrijd Organisatie Commissie

De commissie bestaat uit:

Harold Hoeymans: hij regelt de gehele jury en helpt bij het opbouwen van de wedstrijd en verzorgt de consumptiebonnen, diploma’s en de stickers voor op de medailles. Samen met Gonja gaat hij naar de vergaderingen van Circuit 14 etc.

    

Gonja van de Ven: Zij regelt het wedstrijdsecretariaat met alles wat daarbij komt kijken. Zet informatie op de website en regelt de EHBO voor alle wedstrijden. Ook doet zij de inkopen van de medailles en geeft alle wedstrijden op aan de Atletiekunie (AU). Tijdens de vergaderingen van de WOC maakt zij de verslagen. Naast haar werkzaamheden op het secretariaat maakt zij ook de begrotingen en doet de gehele financiën van de WOC. Naast de werkzaamheden van de WOC doen zij ook vaak een beroep op Anton Raijmakers en Loek Overes. Anton maakt vaak de chronologische overzichten van de wedstrijden, zorgt voor de baanhuur bij de gemeente voor de evenementen en regelt de Valkenloop. Ook op Loek kan de WOC een beroep doen met betrekking tot de Valkenloop zoals de vele andere vrijwilligers.

  

Zoals u ziet wordt er door deze personen veel geregeld. Het zou fijn zijn voor een ieder als er mensen zijn die ook willen helpen bij de organisatie. Als is het een klein onderdeeltje van de vele werkzaamheden, u moet maar denken: vele handen maken licht werk. Dit kan zijn ter ondersteuning van het secretariaat, bestellen van de medailles, verslagen schrijven van de evenementen voor de kranten enz. enz.

De WOC zal het zeer op prijs stellen als er ondersteuning komt.

U kunt zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek bij WOC.

Website ontwikkeld door 1Portal4You International