Vertrouwenspersonen

 

AVV wil voor al haar leden een sportieve en plezierige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt ongeacht de sportcapaciteiten of de culturele achtergrond. Een vereniging die op basis van goede (ontwikkelings)mogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Waar veel mensen samen zijn of samen sporten lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. AVV heeft twee vertrouwenspersonen om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen. Zij reageren op meldingen. 

Wat is ongewenst gedrag of een ongewenste omgangsvorm?

Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, discriminatie, treiteren, intimideren, iemand buiten sluiten, agressie of slaan. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm. Ieder heeft voor zich hierin een grens. 

 Nadere informatie vertrouwenscontactpersonen AVV

 Gedragscodes Atletiekunie 

 

 

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International