Wie en wat is de PubliciteitsCommissie?

De PubliciteitsCommissie coördineert alle op publiciteit gerichte activiteiten. Er was één gezamenlijk e-mail adres dat door de meeste leden gebruikt werd voor publicaties in De AVV-er, de website, externe periodieken etc. Dit zal veranderen in: www.avv-atletiek.nl
 

 1. De AVV-er
  In 2011 zijn er weer 10 edities geweest, die prima in elkaar gezet werden door Jan Jonkers. Halverwege het jaar 2010 zijn we begonnen met het aanbieden van een digitale editie van het blad. Inmiddels een redelijk succes, want we hebben begin 2012 nog maar ca. 57 adressen waar de oude papieren versie heen gaat. De rest is dus al "over", al zijn er ook enkele spijtoptanten. Dit betekent een besparing van geld en papier! Het streven is naar een volledige digitale oplage. Vergaren en verspreiding werd weer georganiseerd door Helma van Leeuwen. We zitten nog met een belangrijke vacature voor de adverteerdercontacten! Eind 2011 heeft Jan na tien jaar het redacteurs"stokje" overgegeven aan Jaap Wieringa, die echter op redactioneel vlak nog best wat versterking kan gebruiken. Dank je voor je creatieve inspanningen, Jan! En veel succes met het redacteurschap, Jaap!
    
 2. De oude website voldeed niet aan de moderne eisen, was moeilijk te onderhouden, en had een hoge drempel om er 'content' op te zetten. Ruim een jaar geleden werd het plan opgevat om een opzet voor een nieuwe website te maken. Leo Lansbergen heeft daar in ons team veel werk voor verzet en een specificatie document plus een ruwe opzet van een structuur gemaakt. Samen met Bestuur (John en Udo) , Hans ten Berge, Wim Walrave en ondergetekende zijn we tot een definitief wensenpakket en gewenste uitvoeringsvorm gekomen. Daarna zijn we met een externe webdesigner aan de slag gegaan om e.e.a. vorm te geven in een wat gebruiksvriendelijker content management programma (Joomla). Hiervoor is ook budget door het bestuur beschikbaar gesteld. De URL is echter ook veranderd (http://avv-atletiek.nl/). 
  Deze nieuwe site zal echter alleen succesvol kunnen worden als hij actueel gehouden wordt. Dat betekent hier: copywriters gevraagd die bijv. een commissie voor hun rekening nemen.
    
 3. De uitslagen-verwerking voor De AVV-er werd afgelopen jaar nauwkeurig door Pascale van den Oetelaar uitgevoerd. Na afloop van een wedstrijd graag even de resultatenfile of web-URL opsturen naar bovengenoemd e-mailadres. Emmy Tooten verwerkt de wedstrijduitslagen voor de record- en klassement-lijsten (zie website).
    
 4. Het Informatieboekje voor nieuwe leden is het afgelopen jaar weer geactualiseerd en in december door ondergetekende gepubliceerd, met illustraties van Annemarieke van Emden. Papieren oplage: 70 stuks (maar ook hier op het web te vinden). Voor nieuwe leden is bovendien de IntroductieCommissie opgericht die ook op de website een plekje kreeg (zie aldaar).
    
 5. Externe publicaties: Aankondigingen en verslagen van wedstrijden en activiteiten waar AVV-ers bij betrokken zijn, worden wekelijks verwerkt en doorgegeven aan de lokale pers. Met name de Kempener Koerier, maar ook Omroep Valkenswaard en het Valkenswaards Weekblad maken hiervan gebruik in hun publicaties. Voor de grotere evenementen wordt hierbij ook de regionale pers betrokken. Er is nog steeds een vacature voor deze externe publicaties. Wie komt versterking bieden?
    

Namens de commissie, Victor Zieren

Website ontwikkeld door 1Portal4You International