Pupillenwedstrijd nieuwestijl

De atletiekverenigingen organiseren voor hun pupillen en de pupillen in hun omgeving diversepupillen wedstrijdn nieuwestijl hordes pupillenwedstrijden. Dat kan in competitieverband zijn, maar ook als een op zich staande wedstrijd. Iedere vereniging doet dit - met inachtneming van het wedstrijdreglement - op zijn eigen manier.

Hierbij wordt meestal uitgegaan van de traditionele manier van organiseren. Daarbij valt op dat de "beweegtijd" in verhouding tot wachttijden, de intensiteit voor de pupillen en de duur van de gehele pupillenwedstrijd, nogal eens onderwerp van discussie zijn.

De afdeling verenigingszaken en jeugdatletiek van de Atletiekunie heeft het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen die de huidige vorm van pupillenwedstrijden tegen het licht gaat houden om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. In deze werkgroep zitten - naast vertegenwoordigers van het bondsbureau - een aantal mensen met uitgebreide ervaring op het gebied van jeugdatletiek en het organiseren van pupillenwedstrijden. De werkgroep heeft als opdracht om de huidige vorm van organiseren van pupillenwedstrijden te analyseren en te kijken of, en zo ja hoe, pupillenwedstrijden nog aantrekkelijker kunnen worden georganiseerd. Daarbij komen bijvoorbeeld aspecten als; veel bewegen, beleving van het kind, organisatievorm, vrijwilligers, chronoloog etc. aan bod. De pupillenwedstrijden dienen in een sfeer georganiseerd te worden waarin de pupil mag ontdekken en dus ook fouten maken.

Belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de verschillende aanbiedingsvormen zijn:

  • Van mini-pupil naar A-pupil
  • Van atletiekgerelateerd naar atletiekecht.
  • Van beleven naar presteren
  • Van leren en ervaren naar presteren
  • Van begeleid bewegen naar individueel sporten.

Dat betekent dat - rekening houdende met de belevingswereld van het kind - de vormen van aanbieden tussen mini-pupil en de A-pupil verschillend zullen zijn. Een en ander dient echter hand in hand te gaan met de mogelijkheid tot het praktisch organiseren ervan.

Impressie pupillen wedstrijd nieuwestijl op het AVV youtube kanaal :youtube icon 01 (click)

De atletiekverenigingen in de regio's 14 (De Kempen) en 15 (Noord-Oost Brabant) hebben positief gereageerd op het verzoek van de Atletiekunie om komende zomer vier wedstrijden op de kalender te plaatsen om deze nieuwe aanpak verder te testen. De wedstrijden worden aantrekkelijker voor de jonge atleten, hun ouders en begeleiders. De nieuwe opzet van deze wedstrijden kent twaalf onderdelen. Per wedstrijd staan zes onderdelen op het programma. De opzet is dat kinderen veel meer in beweging zijn, maar we moeten bijvoorbeeld bekijken of het niet té veel wordt. Uiteraard blijft bij deze nieuwe wedstrijden het karakter van de atletiek behouden. Op 7 april zal AVV de primeur hebben binnen regio 14 door als eerste de nieuwe wedstrijdvorm voor de pupillen te organiseren.

We hopen met elkaar dat het een groot succes zal gaan worden, te beginnen bij AVV op 7 april 2012.

Groetjes,pupillen wedstrijdn nieuwestijl groepstart

John Robbe

Website ontwikkeld door 1Portal4You International