Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Required information.


Formulier Wijzigen Persoonsgegevens


Het resultaat van dit formulier wordt verwerkt door de ledenadministratie.


   

Voornaam * Typ je voornaam
Achternaam * Typ je achternaam
Geboortedatum * Graag invullen als EEJJ-MM-DD
Huidig Emailadres voor communicatie * vul hier uw oude huidige email adres in dat wordt gebruikt voor communicatie


Te wijzigen gegevens


Het formulier kan worden gebruikt voor het wijzigen van de persoonsgegevens.


   

Voornaam_Nieuw Typ je voornaam
Achternaam_Nieuw Typ je achternaam
Straat Nieuw Typ je straatnaam
Huis Nummer + Toevoeging_Nieuw Typ je huisnummer en toevoeging indien dien van toepassing.
Postcode_Nieuw Typ je postcode
Woonplaats_Nieuw Typ je woonplaats
Telefoon vast nummer_Nieuw Typ je vaste telefoonnummer
Voornaam Moeder_Nieuw Graag de moeders voornaam bij inschrijving van een pupil of junior
Mobielnummer moeder / verzorgende_Nieuw
Voornaam Vader_Nieuw Graag voornaam van de vader indien inschrijving van een junior of pupil
Mobielnummer vader / verzorgende_Nieuw
IBAN nummer_Nieuw Typ je IBAN nummer in formaat NL 99 XXXX 9999 9999 99
BIC code_Nieuw Typ je BIC code in formaat xxxx NL xx (xxx)
Emailadres voor communicatie_Nieuw *

 

Opmerkingen_Nieuw
Proforms
Reload

Website ontwikkeld door 1Portal4You International