Schema

De verschillende trainingsgroepen hebben eigen schema's, toegespitst op de verschillende atletiekonderdelen.