Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Required information.

Formulier Lidmaatschap AVV 


Het formulier kan worden gebruikt voor nieuw en wijzigen lidmaatschap.


   

Lidmaatschap AVV *
Voornaam * Typ je voornaam
Achternaam * Typ je achternaam
Straat * Typ je straatnaam
Huis Nummer + Toevoeging * Typ je huisnummer en toevoeging indien dien van toepassing.
Postcode * Typ je postcode
Woonplaats * Typ je woonplaats
Telefoon vast nummer Typ je vaste telefoonnummer
Voornaam Moeder Graag de moeders voornaam bij inschrijving van een pupil of junior
Mobielnummer moeder / verzorgende
Voornaam Vader Graag voornaam van de vader indien inschrijving van een junior of pupil
Mobielnummer vader / verzorgende
IBAN nummer Typ je IBAN nummer in formaat NL 99 XXXX 9999 9999 99
BIC code Typ je BIC code in formaat xxxx NL xx (xxx)
Bankrekening van

tnv Atletiek Vereniging Valkenswaard
onder vermelding van 'Voornaam en Achternaam" van het nieuwe lid.

Geboortedatum * Graag invullen als EEJJ-MM-DD
Emailadres lid *
Emailadres voor communicatie *
Geslacht *
Categorie *
Datum ingang lidmaatschap Graag invullen als EEJJ-MM-DD
Vrijwilligerswerk
Overige hand- en spandiensten
Opmerkingen
Datum EEJJ-MM-DD
Was u al lid van een andere vereniging?
Welke vereniging
Welke periode
Lidnummer Atletiekunie

Bij aanvraag van een nieuw lidmaatschap van AVV zijn de inschrijfkosten zijn 10 euro per persoon en moeten worden overgemaakt op:
 
IBAN: NL10 RABO 0111 8068 28  BIC: RABONL2U
onder vermelding
van: Voornaam + Achternaam AVV Atletiek Vereniging Valkenswaard

LET OP, VUL IN HET VAK ACHTER DE PIJL EN VOOR DE SEND KNOP DE UITKOMST IN VAN DE ONDERSTAANDE REKENSOM. Dus niet de code overtypen.


 

Mocht je problemen ondervinden met het invullen van dit formulier mail dan naar Webmaster@avv-atletiek.nl

Proforms
Reload

Website ontwikkeld door 1Portal4You International