inluiden van de zomervakantie

Van de activiteitencommissie: Inluiden van de vakantieperiode

• Wanneer: woensdag 29 juni 2022 om 19.00 uur

• Voor wie: de recreanten, de wandelaars, de verenigingsfunctionarissen, de senioren, de framerunners en de jeugdleden vanaf 16 jaar.

• Waar: bij AVV

Het is alweer 3 jaar geleden, 2019 voor de laatste keer, dat we de vakantie hebben ingeluid met een gezellige avond. Vanwege corona was het 2 achtereenvolgende jaren niet mogelijk om iets te organiseren. Gelukkig kunnen we dat, in ieder geval voorlopig, achter ons laten en hopen we er 29 juni een gezellige avond van te maken. Kletsen en keuvelen, allerhande loop- en wandelverhalen naar boven halen en onderling bepraten wat we allemaal gaan doen in de vakantie. We organiseren zoals eerdere keren een BBQ. Met mooi weer op het terras en mocht het weer niet helemaal meezitten, dan maken we gebruik van de kantine.

De kosten voor deelname bedragen € 18.50 p.p. (vlees of vegetarisch). Deze prijs is exclusief drankjes.

Wil je deelnemen aan deze BBQ, meld je dan aan door € 18.50 over te maken op rek.nr. NL96 RABO 0152901949 t.n.v. AVV met vermelding van BBQ, je naam en of je vlees of vegetarisch wilt.

Aanmelden is mogelijk tot 20 juni.

Wil je niet deelnemen aan de BBQ maar toch graag komen voor een drankje en om gezellig te kletsen, dan ben je van harte welkom vanaf 20.30 uur.

Uiteraard hopen wij dat jullie allemaal aanwezig zijn.

De sluiting van de avond is om 23.00 uur.

Noteer woensdag 29 juni 2022 alvast in je agenda en breng vooral mooi weer mee! Tot dan! Wij hebben er heel veel zin in.

De activiteitencommissie

Website ontwikkeld door 1Portal4You International